วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ต่อมไร้ท่อ

การศึกษา


การศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT)
 หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติ

ชื่อ  นางสาวสุนิสา    แสนบุญ
เอก  ชีววิทยา   รหัส  554152015
เกิด วันพฤหัสบดี ที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2536
สีที่ชอบ  ฟ้า  ชมพู  เขียว
อาหารที่ชอบ  ต้มยำกุ้ง  น้ำพริก  ข้าวผัด
คติ  ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ
e-mail  air_pho22@hotmail.com